Міська рада очікує проекти оформлення центральної частини Бахмута

Міська рада очікує проекти оформлення центральної частини Бахмута

Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради  повідомляє:

Оголошуємо про повторне проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну ідею щодо реконструкції території, де були розташовані пам’ятники, на площі Свободи у місті Бахмут.

Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради на підставі рішення виконавчого комітету Артемівської міської ради від 24.02.2016 № 6/80-1413 оголошує про повторне проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну ідею щодо реконструкції території, де були розташовані пам’ятники, на площі Свободи у місті Бахмут.

Замовники конкурсу:
Замовниками Конкурсу є Бахмутської міська рада та Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Тема і терміни проведення:
Конкурс на кращу проектну ідею щодо реконструкції території, де були розташовані пам’ятники, на площі Свободи у місті Бахмут.

Терміни проведення Конкурсу – 120 календарних днів  з дати  публікації оголошення  про проведення Конкурсу в міськрайонній газеті «Вперед» та на офіційному веб – сайті Бахмутської міської ради.

Бажаючі взяти участь у  Конкурсі протягом 30-ти календарних днів з дати офіційного оприлюднення оголошення  про  проведення Конкурсу, надають заяви у двох примірниках та додають завірені ксерокопії документів що  підтверджують професійний рівень заявника.

Не пізніше 90 днів з дати публікації оголошення про проведення Конкурсу Учасники Конкурсу подають повний комплект проектних пропозицій та  інформацію про авторів пропозицій.

Вимоги до професійного рівня учасників:

Документи про фахову освіту, залікова книжка, тощо. Надати ксерокопії та пред’явити оригінали.

Умови, конкурсі зазначаються у конкурсній документації.

Місце реєстрації бажаючих взяти участь у конкурсі – реєстрація учасників конкурсу та видача конкурсної документації: заява на участь у Конкурсі та документи подаються особисто або поштою за адресою: 84510 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 44, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, каб. 525, тел. (0627) 44-02-55

 

Програма, умови ТА ВИХІДНІ ДАННІ

відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну ідею щодо реконструкції території, де були розташовані пам’ятники, на площі Свободи у місті Бахмут.

 

 1. Конкурс проводиться з метою надання нового обліку центральній площі міста, на якій відповідно до Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки” було проведено демонтаж пам’ятників:
  • реконструкції благоустрою площі;
  • визначення доцільності реконструкції існуючих споруд, розташованих на конкурсній території.
 2. Замовниками Конкурсу: Артемівська міська рада та Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, 84510 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 44
 3. Запитання щодо процедури та завдань конкурсу надавати відповідальному за адресою: 84510 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 44, Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, каб. 525, тел. (0627) 44-02-55, Arh.umr@bahmutrada.gov.ua. Данилюк Алла Василівна – відповідальний секретар Конкурсу.
 4. Реєстрація учасників конкурсу та видача конкурсної документації: заява на участь у Конкурсі та документи подаються особисто або поштою за адресою: 84510 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 44, Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, Arh.umr@bahmutrada.gov.ua каб. 525, тел. (0627) 44-02-55. У заяві зазначити електронну адресу учасника конкурсу для відправлення конкурсної документації на участь у конкурсі.
 5. Відкритий архітектурний конкурс проводиться у термін з 25 травня 2016 по 29 вересня 2016 року включно.
 6. Учасниками Конкурсу можуть бути професійні скульптори, художники монументально-декоративного мистецтва, архітектори, дизайнери, студенти архітектурних і будівельних вищих навчальних закладів, в тому числі як один автор, так і авторські колективи, проектні організації .
 7. Реєстраційний внесок за участь у конкурсі не сплачується.
 8. Мова проведення конкурсу – українська.
 9. Конкурсна документація для участі у відкритому містобудівному конкурсі включає програму та умови конкурсу а також вихідні данні які складаються з – історичної довідки об’єкту та сучасного стану, топографічних матеріали в масштабі 1:500, фотофіксації об’єктів площі та обов’язкових репрезентативних видів (точки А,Б,С,D,F,G,H), та надається учасникам конкурсу у електронному вигляді. Пакет конкурсної документації буде доступний для завантаження на сайті Бахмутської міської ради:
 10. http://artemrada.gov.ua/uk/news/12914

 11. У конкурсних пропозиціях необхідно розкрити і обґрунтувати ідею формування архітектурного ансамблю площі з урахуванням її сприйняття як яскраво вираженого центру історичного європейського міста, міста – курорту. У складі конкурсних пропозицій визначити планувальну структуру конкурсної території на проектному плані та загальні види об’єктів благоустрою площі.
 12. Функціональне призначення, геометричні параметри та архітектурне рішення прийняти за авторським обґрунтуванням.
 13. Приділити увагу наступним питанням:
 14. Зверніть увагу на те що розмір затрат на виконання конкурсної ідеї не повинен перевищувати розмір грошової премії у разі перемоги. (згідно з п. 36 постанови від 25 листопада 1999 р. № 2137 Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів)

  • організації відпочинку та місць відпочинку;
  • організації масових громадських заходів та облаштування місць їх проведення;
  • спорудження нових, використання існуючих малих архітектурних форм, інших споруд та елементів благоустрою;
  • зонування площі де були розташовані пам’ятники, на площі Свободи у місті Бахмут;
  • озеленення території та створення елементів садово – паркового мистецтва;
  • параметрам нової забудови та її функціонального призначення;
  • кольоровому рішенню покриття площі з використанням елементів українського орнаменту;
  • інші пропозиції.
 15. Склад конкурсних пропозицій:
  • Матеріали проектної пропозиції повинні включати:
  • пояснювальну записку обсягом не більше двох сторінок (формат А4, інтервал – 1,0, шрифт 14), яка дає чітке уявлення про задум автора і виражає основну ідею реконструкції, а також містить інформацію про особливості пропонованих архітектурних ідей, їх мотивування;
  • ескіз моделі об’єкту, що проектується, у вигляді графічних матеріалів на форматі А3, додатково може бути наданий макет об’єкту, що проектується;
  • план благоустрою на кожний об’єкт М 1: 100;
  • фасад на кожний об’єкт М 1:100;
  • перспективне об’ємно-просторове зображення, без масштабу.
 16. Матеріали проектної пропозиції повинні бути представлені у вигляді: окремих аркушів в паперовому та в електронному вигляді на CD або DVD-диску; або, за вибором учасників Конкурсу, додатково  у вигляді електронної презентації з докладним описом або іншій формі з зазначенням вибраного матеріалу/ів для реалізації проектної ідеї; описом  розташування (місце установки і ракурс, по мірі необхідності варіанти дизайну прилеглої території). Метод графічного виконання – в кольорі, техніка і матеріал моделі – на розсуд  учасників Конкурсу
 17. Усі конкурсні пропозиції надсилаються учасниками конкурсу поштою до 23 серпня 2016 року на адресу: Артемівська міська рада Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, 84510 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 44, або надаються особисто за зазначеною адресою до 1700 15 серпня 2016 року каб. 525 Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, відповідальний секретар конкурсу.
 18. Конкурс вважатиметься таким, що відбувся у разі надання до журі не менше 3-х конкурсних пропозицій у термін, визначений у п. 15.
 19. Основні критерії оцінки конкурсних пропозицій:
  • Інноваційність ідеї;
  • відповідність конкурсних пропозицій умовам конкурсу;
  • комплексність рішень запропонованих ідей;
  • відображення зв’язку історії та сьогодення;
  • легкість сприйняття ідеї;
  • привабливість запроектованих та реконструйованих об’єктів для пошуку інвесторів.
 20. Критерії оцінки конкурсних робіт визначені та детально описані у пункті 3. Положення « Про проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу проектну ідею щодо реконструкції території, де були розташовані пам’ятники, на площі Свободи у місті Бахмут ». Від  24.02.2016  №  6/80-1413
 21. Організаторами встановлена премія однотурного конкурсу:
  • переможець конкурсу нагороджується подякою Артемівської міської ради та грошовою премією в розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч грн).
 22. Формування преміального фонду здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Окрім того, установи та організації мають змогу виступити інвесторами для заохочення учасників конкурсу і відзначення конкурсних пропозицій. Про свої пропозиції стосовно з цього питання установи та організації мають повідомити відповідального секретаря конкурсу під час його проведення. Порядок преміювання переможців конкурсу визначається на засіданні журі конкурсу.
 23. Конкурсні пропозиції, які стали переможцями конкурсу ідей, переходять у власність організатора конкурсу. Організатор конкурсу проводить виставку конкурсних ідей.
 24. Про своє рішення щодо визначення кращих пропозицій журі повідомляє не пізніше ніж 3 серпня 2016 року (за адресою, що вказана у п. 2) та оприлюднює про підсумки конкурсу в місцевих друкованих засобах масової інформації та на сайті Артемівської міської ради.
 25. Водночас з оголошенням про визнання кращих пропозицій відбудеться нагорода переможців конкурсу або не пізніше ніж у місячний термін з дня прийняття рішення журі.

Пакет документації до конкурса. (zip-архів, 24.41 MБ)