Політика конфіденційності

Загальна інформація

Громадська організація «Бахмут Український» (надалі «Організація»), розуміючи важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб, укладає з Вами (далі “Користувач”) дану Угоду про конфіденційність (далі “Угода”) для визначення порядку одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Організацією Персональних даних Користувача при використанні Користувачом Послуг Організації та Інтернет сайту https://bahmutukr.org (далі “Сайт”).

Для користування Сайтом та Послугами Користувач зобов’язаний прийняти умови цієї Угоди. Користувач не має права використовувати Сайт та послуги, які  надаються Сайтом (далі – Послуги),  у випадку незгоди з умовами даної Угоди.

Терміни

Персональні дані – інформація про певного Користувача, яка дозволяє ідентифікувати цього Користувача як особистість.

Загальнодоступні дані – інформація (у тому числі Персональні дані), до якої фізична особа – власник цих даних, надала доступ необмеженому колу осіб (у т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які відповідно до даної Угоди й/або чинного законодавства України не поширюється вимога дотримання конфіденційності.

Обліковий запис – сукупність інформації про Користувача, що містить дані авторизації Користувача (логін і пароль), необхідні для ідентифікації Користувача при використанні ним Сайту та Послуг.

Cookie (Кукі) – фрагмент даних, створений Сайтом й збережений у комп’ютері Користувача у вигляді одного або декількох файлів. Cookie не містять Персональних даних і  можуть бути заблоковані Користувачем у будь-який момент.

  1. Предмет угоди

1.1. Дана Угода визначає порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Організації Користувачем при використанні ним Сайту та Послуг.

1.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту та Послуги, Користувач надає Організації право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати Персональні дані Користувача на умовах даної Угоди.

1.3. Дана Угода не регулює, а Організація не несе відповідальності за порядок одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Користувача сторонніми підприємствами й організаціями, що не перебувають у володінні або під керуванням Організації, і фізичними особами, що не є працівниками Організації, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту.

1.4. Метою одержання, зберігання, обробки й використання Персональних, Загальнодоступних та інших даних Користувача є захист інтересів Користувача та Сайту, а також надання Користувачу Послуг, включаючи показ таргетованої, персоналізованої або загальної інформації, покращення якості існуючих і створення нових сайтів та послуг, що надаються Сайтом.

  1. Отримання, обробка та використання інформації

2.1. При створенні Облікового запису Користувач повинен вказати дані авторизації, а також ім’я, прізвище, адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й використання Користувачем Облікового запису Організація одержує можливість ідентифікувати Користувача при кожному використанні ним Сайту.

2.2. Організація має право завантажувати на комп’ютери Користувачів файли Сookie (якщо Користувач самостійно не обмежив дану можливість у своєму веб-браузері), а також одержувати, зберігати, обробляти й використовувати інформацію, що міститься в Сookie.

2.3. При використанні Користувачем Сайту та Послуг обладнання, на якому розташований Сайт, Сайт автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Користувача, що не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адреса Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп’ютера Користувача, наявність або відсутність у комп’ютері Користувача конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Користувача.

2.4. Організація має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Користувача в обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного права, або законодавством країни проживання або перебування Користувача, або до моменту видалення Користувачем цих даних.

2.5. У випадку зміни Персональних даних Користувач повинен надати Організації оновлені дані шляхом внесення відповідних змін до Облікового запису на Сайті. У разі невиконання Користувачем даної вимоги, Організація не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з обробкою таких Персональних даних. 

  1. Доступ до інформації

3.1. Організація зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам у комерційних цілях без згоди Користувача, якому належать ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається у наступних випадках:

– після одержання згоди Користувача, якому належить дана інформація;

– при необхідності передачі Персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Користувача;

– за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право одержувати такі дані;

– у тому випадку, якщо на думку Організації, Користувач порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод між Організацією та Користувачем.

3.2. Користувач дозволяє Організації надавати дозвіл іншим компаніям, з якими Організація уклала відповідні угоди, одержувати, зберігати та обробляти дані про Користувача (крім Персональних даних), такі як IP-адреса Користувача, файли Сookie, а також статистична інформація про активність Користувача для покращення якості надаваної цими компаніями послуг та інформації рекламного характеру.

3.3. Користувач погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Організації, Організація не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.

3.4. Користувач має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, що знаходяться у доступі Організації. Для цього Користувачу необхідно заявити відповідну вимогу, направивши її на контактну адресу Організації: bakhmutukr2014@gmail.com, якщо іншого самостійного способу запиту, зміни або видалення Персональних даних не передбачено технічними можливостями Сайту. В темі листа необхідно вказати “Видалення персональних даних”, а в тілі – свої контактні дані та ідентифікатор користувача на платформі Організації.

3.5. Деякі послуги Організації мають на меті створення та адміністрування фондів для фінансової підтримки проектів Користувачів та Організації. Організація має право публікувати на Сайті інформацію про внесок Користувача до таких фондів, зокрема прізвище та ім’я (або найменування) Користувача, місто проживання або перебування Користувача та суму внеску. У випадку відмови Користувач має право приховати суму свого внеску, скориставшись передбаченою Сайтом опцією.

3.6. Деякі сервіси Сайту передбачають здійснення та/або отримання Користувачем платежів за допомогою сторонніх платіжних систем, які не підпорядковуються Організації та мають власні умови їх використання і політику конфіденційності.

  1. Додаткові умови

4.1. Організація має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою https://bahmutukr.org/privacy-policy. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Організація додатково повідомить Користувача про ці зміни електронною поштою, яка вказана в Обліковому записі Користувача. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Послуги або Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Користувачем Послуг та/або Сайту.

4.2. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань. До моменту прийняття умов даної Угоди будь-який Користувач має право звернутися до Організації для отримання роз’яснень щодо положень Угоди.

4.3. У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

4.4. До даної Угоди й відносин між Організацією та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту.